Dzisiaj jest poniedziałek, 22 stycznia 2018 r. Polski English

 

 


   

  

 

 

Stronę odwiedziło osób: 405410268

Informacja o przyznaniu dofinansowania


 

11 marca 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wójt Gminy Oława Jan Kownacki odebrał z rąk prezesa zarządu WFOŚiGW Aleksandra Marka Skorupy Potwierdzenie z Ministerstwa Środowiska w sprawie przyznania dofinansowania gminy Oława w wysokości około 19 mln zł. na realizację zadania – "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice". Powyższe dofinansowanie gmina Oława otrzymała w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W spotkaniu uczestniczył również poseł na Sejm RP Roman Kaczor.

Szczegółowy zakres rzeczowy projektu oraz ostateczna kwota dofinansowania zostaną określone 8 maja br. w podpisanej umowie o dofinansowanie.

Przyznana dotacja obejmuję budowę około 14 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach położonych w aglomeracji Stanowice, czyli w Lizawicach, Jankowicach, Sobocisku, Zabardowicach i Miłonowie oraz refundację poniesionych kosztów inwestycji już zrealizowanych przez gminę. Chodzi o zakończoną w 2013 roku budowę ponad 50. kilometrowej sieci kanalizacyjnej w Stanowicach, Marcinkowicach i Stanowicach-Lotnisko oraz zakończoną w 2012 roku budowę oczyszczalni ścieków w Stanowicach. Podsumowując, w ramach zadania ujętych zostało 64 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz wspomniana oczyszczalnia ścieków.

Obecnie z zakończonych inwestycji korzysta około 1,6 tys. mieszkańców oraz zakłady przemysłowe zlokalizowane w Stanowicach. Po wykonaniu zaplanowanych dodatkowych 14 km sieci kanalizacji sanitarnej liczba użytkowników wzrośnie do ponad 4 tys.

Koszt całego przedsięwzięcia szacuje się na 54 mln zł. Przypomnijmy, że na inwestycje już wykonane w ramach powyższego zadania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił już gminie Oława wsparcie w formie dotacji na kwotę ponad 7 mln zł oraz pożyczki w wysokości ponad 19 mln zł.

fot. A.Leszczyńska