Dzisiaj jest poniedziałek, 22 stycznia 2018 r. Polski English

 

 


   

  

 

 

Stronę odwiedziło osób: 405397332

REJON PODHAJCE - UKRAINA


 

                                  


 

15 września 2008r. podczas Dożynek Gminnych w Jaczkowicach przedstawiciele Gminy Oława i Rejonu Podhajce na Ukrainie podpisali Deklarację o woli nawiązania wzajemnej współpracy.

Główną ideą podpisanej Deklaracji jest umacnianie przyjaźni pomiędzy Polską i Ukrainą m.in. przez: wzajemne promowanie obu regionów, poznawanie ich historii, tradycji, osiągnięć gospodarczych, kulturalnych i sportowych, wymiana doświadczeń na płaszczyźnie gospodarczej, kulturalnej i sportowej, a w szczególności wymiana młodzieży i mieszkańców gminy Oława i rejonu Podhajce.

W ramach współpracy m.in. na Dożynki Gminne w Jaczkowicach, w 2008r. wraz z delegacją władz Rejonu Podhajce przyjechały zespoły działające przy Politechnice Lwowskiej: ludowy zespół tańca "Wirnist" i bandurzystek "Zaspiw", zorganizowano pielgrzymkę do Podhajec, a także zbierano fundusze na remont kościoła w Podhajcach.Zdjęcia


Deklaracja o woli nawiązania wzajemnej współpracy z 15.09.2008r.

2008r. przemówienie zastępcy szefa Rejonu Podhajce P.Kałyniaka na Dożynkach Gminnych w Jaczkowicach

2008r. zastępca szefa Rejonu Podhajce P.Kałyniak podczas podpisu Deklaracji

2008r. podpisanie Deklaracji przez wójta R.Wojciechowskiego

2008r. występ na Dożynkach Gminnych w Jaczkowicach zespołu "Wirnist"

2008r. cd. żywiołowego tańca zespołu "Wirnist"

2008r. cd. żywiołowego tańca zespołu "Wirnist"

2008r. cd. żywiołowego tańca zespołu "Wirnist"

2008r. cd. żywiołowego tańca zespołu "Wirnist"

2008r. cd. żywiołowego tańca zespołu "Wirnist"

2008r. cd. żywiołowego tańca zespołu "Wirnist"

2008r. cd. żywiołowego tańca zespołu "Wirnist"

2008r. K.Załucka zapowiada zespół bandurzystek "Zaspiw"

2008r. koncert bandurzystek "Zaspiw"

2008r. cd. koncertu bandurzystek "Zaspiw"

2008r. cd. koncertu bandurzystek "Zaspiw"

2008r. jeden z inicjatorów pobytu lwowiaków w gm. Oława prof. A.Obszta

2008r. podziękowanie K.Załuckiej za zaproszenie do gm. Oława

2008r. wójt R.Wojciechowski wita delegację z Ukrainy w ZS w Bystrzycy

2008r. - Delegacja z Ukrainy podczas pobytu w Bystrzycy

Zdewastowany kościół w Podhajcach - fot. Z.Jakubowicz

Panorama Podhajec - fot. Z.Jakubowicz

Cmentarz Orląt Lwowskich - fot. Z.Jakubowicz

2008r. podwaliny współpracy, wizyta na Ukrainie, od lewej: wójt R.Wojciechowski, z-ca mera P.Iszczak i mer I.Mjakusz - fot.Z.Jakubowicz

Odnawianie sztukaterii w kościele w Brzeżanach - fot.Z.Jakubowicz

Renowacja ołtarza głównego w kościele Św. Ap. Piotra i Pawła w Brzeżanach - fot.Z.Jakubowicz

Cerkiew św. Praskowii (dawny kościół Św. Ap. Piotra i Pawła w Białokrynicy - fot. Z.Jakubowicz

2009r. - powitanie polskiej pielgrzymki w Białokrynicy - fot.Z.Jakubowicz

2009r. - na ręce wójta przekazano korowaj (ozdobny chleb) - fot.Z.Jakubowicz

2009r. mszę świętą w Białokrynicy sprawował ks. Tomasz Filinowicz - fot.Z.Jakubowicz

2009r. - wierni podczas mszy św. w Białokrynicy - fot.Z.Jakubowicz

2009r. - odnajdywanie przodków na cmentarzu w Białokrynicy - fot.Z.Jakubowicz

2009r. - spotkanie władz jednostek samorządowych z Polski i Ukrainy w Białokrynicy - fot.Z.Jakubowicz

2009r. - występ zespołu gm. Oława "Porębiok" w Białokrynicy - fot.Z.Jakubowicz

2009r. uroczysta msza św. w Podhajcach - fot.Z.Jakubowicz

2009r. - modlitwa na cmentarzu w Podhajcach odbyła się w kilku obrządkach - fot.Z.Jakubowicz

2009r. - Występ w Podhajcach zespołu z Ukrainy - fot.Z.Jakubowicz

2009r. - występ w Podhajcach chóru z Ukrainy - fot.Z.Jakubowicz

2009r. - dużym zainteresowaniem w Podhajcach cieszył się występ zespołu Porębiok - fot.Z.Jakubowicz

2009r. - podczas pielgrzymki jej uczestnicy zwiedzili twierdzę w Kamieńcu Podolskim - fot. Z.Jakubowicz

oraz Ratusz - fot.Z.Jakubowicz

2009r. - dawny minaret przy kamienieckiej katedrze - fot.Z.Jakubowicz

2009r. - twierdza Chocim - fot.Z.Jakubowicz

2009r. - cerkiew przy chocimskiej twierdzy - fot.Z.Jakubowicz

2009r. - Żuków - fot.Z.Jakubowicz

2009r. - Cmentarz Łyczakowski - fot.Z.Jakubowicz

2009r. - Cmentarz Łyczakowski - grób Gabrieli Zapolskiej - fot.Z.Jakubowicz

i Marii Konopnickiej - fot.Z.Jakubowicz

2009r. - podczas pielgrzymki jej uczestnicy zwiedzili Lwów - fot.Z.Jakubowicz

2009r. - lwowskie zaułki - fot.Z.Jakubowicz

2009r. - Lwów - fot.Z.Jakubowicz

2009r. - Lwów - fot.Z.Jakubowicz


Załączniki