Dzisiaj jest poniedziałek, 22 stycznia 2018 r. Polski English

 

 


   

  

 

 

Stronę odwiedziło osób: 405391648

 

Nazwa Projektu: "Projekt „Cyfrowy urząd – nowoczesne e-usługi dla interesantów Gminy Oława”

Dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Działania 2.1 E-usługi publiczne – Poddziałanie E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne


Beneficjent: Gmina Oława
Nr projektu:
RPDS.02.01.01-02-0030/16