Dzisiaj jest środa, 24 stycznia 2018 r. Polski English

 

 


   

  

 

 

Stronę odwiedziło osób: 408382355

GMINNA KOMISJA PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

 

przewodnicząca komisji - Jolanta Malanowska

sekretarz komisji - Karolina Choma

członek komisji - Zbigniew Jakubowicz

członek komisji - Andrzej Zarówny

członek komisji - Alicja Rataj-Łuczkiewicz

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 33/2011 z 1.03.2011r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Oława

 


 

Kontakt:

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Oława świadczy pomoc osobom dotkniętym problemem uzależnienia:

  • członkowie komisji pełnią dyżury w każdą środę w godzinach od 1300 do 1500
  • punkt konsultacyjny czynny jest w każdy czwartek w godzinach od 1530 do 1700

Dyżury i konsultacje odbywają się w budynku Urzędu Gminy Oława przy ul. Św. Rocha 3 w Oławie, I piętro, pok. nr 10 - sala konferencyjna.

Telefon kontaktowy: 71 301-10-23

 


 

Gminny Program Profilaktyki na 2014 rok:

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr LX/365/2014 z 23.01.2014r. (43.2 KB)
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Oława na 2014r.
Dokument Załącznik nr 1 do uchwały LX/365/2014 (522.3 KB)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Oława na 2014 rok.
Dokument Uzasadnienie do uchwały LX/365/2014 (42.2 KB)

 

 


 

Informacje różne:

Telefon zaufania dla osób z problemami alkoholowymi

Podstawowe informacje o anonimowych alkoholikach

Program dla osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych.