Dzisiaj jest środa, 24 stycznia 2018 r. Polski English

 

 


   

  

 

 

Stronę odwiedziło osób: 408306755

BUDOWA KANALIZACJI AGLOMERACJI ZMIERZA KU KOŃCOWI

 

 

Nazwa Projektu: "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice"

dofinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

 

Obecnie na ternie aglomeracji Stanowice, a dokładnie w miejscowościach: Lizawice, Jankowice, Sobocisko, Zabardowice i Miłonów trwa budowa kanalizacji sanitarnej. Prace budowlane około 13. km sieci kanalizacji sanitarnej wchodzą w etap końcowy. Gmina wydaje już warunki techniczne dla mieszkańców.

Budowana kanalizacja sanitarna to część większego zadania pn. „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice”, na które w maju br. gmina Oława podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowaniu z Unii Europejskiej, a dokładniej z Funduszu Spójności, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie dotyczy, oprócz wspomnianej we wstępie budowy 13. km odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, refundację poniesionych kosztów budowy 50 km sieci kanalizacji w Stanowicach, Marcinkowicach i Stanowicach-Lotnisko, która została zakończona w 2013 roku oraz kosztów budowy oczyszczalni ścieków w Stanowicach, zakończonej w 2012 roku.

Wysokość przyznanej w maju dotacji została określona przed wyłonieniem wykonawców robót, na podstawie kosztorysów inwestorskich. Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych, koszt budowy 13 kilometrowej sieci pomniejszył się, stąd pomniejszyła się też wartość całego zadania na 44,8 mln zł. We wrześniu br. gmina Oława podpisała aneks z WFOŚiGW, w którym wartość dofinansowania z Unii Europejskiej została określona na około 16,5 mln zł.  Planowane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do końca 2015 roku.

 Zdjęcia


Przepompownia i odtworzona droga w Jankowicach

Przepompownia w LIzawicach

Przepompownia w Lizawicach

Odtworzona nawierzchnia drogi w Lizawicach

Odtworzona nawierzchnia drogi w Lizawicach

Tablica informacyjna w Lizawicach

Przepompownia w Lizawicach

Odtworzona nawierzchnia drogi w Lizawicach

Przepompownia w Sobocisku

Druga przepompownia w Sobocisku

Przepompownia w Sobocisku

Odtworzona nawierzchni drogi z kostki brukowej w Sobocisku

Oczyszczalnia ścieków w Stanowicach, objęta refundacją w rach programu

Oczyszczalnia ścieków w Stanowicach, objęta refundacją w rach programu

Tablica w Jankowicach

Tablica przy przepompowni w Marcinkowicach

Miłonów