Dzisiaj jest poniedziałek, 22 stycznia 2018 r. Polski English

 

 


   

  

 

 

Stronę odwiedziło osób: 405412522

Konkurs dla uczniów "Najlepsi z Najlepszych"


Konkurs „Najlepsi z najlepszych” przeprowadzany jest corocznie na zakończenie danego roku szkolnego, jego pierwsza edycja odbyła się w czerwcu 2007 roku.

Celem konkursu jest nagrodzenie uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce, zachowaniu oraz wyróżniających się aktywnością społeczną. Najlepsi z Najlepszych wybierani są w dwóch kategoriach: szkół podstawowych i gimnazjalnych. Warunkiem uczestnictwa jest średnia na poziomie co najmniej 4,8. Uczniowie otrzymują dodatkowe punkty: za wyższą średnią od minimalnej dopuszczającej do konkursu, za udział w zawodach sportowych na poziomie gminnym, powiatowym, wojewódzkim…, za udział w działalności społecznej organizowanej przez szkołę, organizacjach uczniowskich, czy wolontariacie. W punktacji brana jest również pod uwagę ocena z zachowania.

Każda ze szkół zgłasza do konkursu uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów, ich liczba uzależniona jest od wielkości placówki. Spośród zgłoszonych laureatów komisja konkursowa; w skład której wchodzą: zastępca wójta, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Oława oraz dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty; wybiera Najlepszych z Najlepszych, którzy zdobyli najwyższą średnią w gminie, w swojej kategorii wiekowej.

Zasady punktacji zostały określone w Regulaminie konkursu, który przyjęto na naradzie dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty z dyrektorami placówek oświatowych z terenu gminy Oława 14 lutego 2007 roku. Regulamin otrzymał akceptację zastępcy wójta.

Z powyższym Regulaminem Konkursu „Najlepsi z Najlepszych w szkołach gminy Oława” mogą się Państwo zapoznać klikając tutaj.


Poznaj laureatów w poszczególnych edycjach konkursu „Najlepsi z Najlepszych”: