Dzisiaj jest środa, 24 stycznia 2018 r. Polski English

 

 


   

  

 

 

Stronę odwiedziło osób: 408356291

OPIS NIERUCHOMOŚCI


Dane oferenta/kontakt:

WłaścicielGmina Oława
Adres: pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława
tel/fax: (71) 313 30 44, (71) 313 01 99

Osoba do kontaktu:
wójt gminy Oława - Jan Kownacki
tel. 313 30 44, e-mail: promocja@gminaolawa.plInformacje o nieruchomości: 
(informacja w wersji pdf w załączniku na dole strony)

Wielkość nieruchomości: 5 ha, 9 i 10 ha, możliwość podziału wg. potrzeb inwestora,

Kształt działki: regularny

Klasyfikacja gruntów: wyłączone z produkcji rolniczej, RIV, RV

Różnica poziomów terenów: teren równy

Plan zagospodarowania przestrzennego: aktualny

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLII/404/2006
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice.
Załącznik nr 1 do uchwały XLII/404/2006

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVIII/316/2009
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice w gminie Oława, zatwierdzonego uchwałą nr XLII/404/2006 z 28.04.2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice.
Załącznik nr 1 do uchwały XLVIII/316/2009

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: tereny aktywności gospodarczej

Poziom wód podziemnych: 2 - 5 m

Ograniczenia ekologiczne: mała uciążliwość dla środowiska

Procent zabudowy wg planu zagospodarowania przestrzennego: 90%

Ograniczenia wysokości budynków - max. 30, w odniesieniu do masztów, słupów, silosów oraz innych urządzeń technologicznych dopuszcza się wysokość do 60 m.


 

 Infrastruktura: 


Energia:
na terenie znajduje się transformator, osiągalna moc 2 MW - patrz mapka obok. Lokalny dostawca energii wykonał projekt zwiększający dostępną moc do 20 MW.


Woda: Wzdłuż granicy strefy przebiega wodociąg (patrz mapka obok).Kanalizacja: 
Wzdłuż granicy strefy przebiega kanalizacja
(patrz mapka obok)
.
 


Drogi:  teren położony przy drodze krajowej nr 94 relacji Wrocław - Opole. Z drogi krajowej na teren strefy istnieje zjazd skrzyżowaniem bezkolizyjnym. (patrz zdjęcie obok).

W 2010r. wykonano na terenie strefy drogę wewnętrzną w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2010" tzw. "Schetynówek".


 

 

Połączenia:

Autostrada: A4 Berlin-Drezno-Wrocław-Kraków - 13 km

Droga krajowa: Nr 94 przebiega wzdłuż strefy rozwoju gospodarczego w Godzikowicach

Kolej, bocznica kolejowa: 4 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe: we Wrocławiu około 40 km

Najbliższe miasto wojewódzkie: Wrocław - 30 km


 

Podatki i opłaty:

Podatek od nieruchomości:

Opłata za wodę dla strefy produkcyjno-usługowej:

 • 2, 60 zł netto/m3,
 • opłata abonamentowa - 2 zł/odbiorcę/miesiąc

Opłata za korzystanie z kanalizacji deszczowej za miesiąc:

 • 0,05 zł netto za m2 powierzchni parkingowej
 • 0,05 zł netto za m2 powierzchni terenów przemysłowych
 • 0,05 zł netto za m2 powierzchni pozostałych terenów

Więcej informacji o podatkach i opłatach znajduje się na stronie urzędowej BIP: bip.gminaolawa.plPomoc publiczna:

Uchwała Rady Gminy Oława nr XIV/70/2015 z 30.09.2015r.  Dz.Urz.2015.4136
w sprawie zmiany uchwały nr X/53/2015 Rady Gminy Oława z dnia 29.05.2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Oława w ramach programu pomocy de minimis.

Uchwała Rady Gminy Oława nr X/53/2015 z 29.05.2015r.  Dz.Urz.2015.2488
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Oława w ramach programu pomocy de minimis.

Uchwała Rady Gminy Oława nr X/52/2015 z 29.05.2015r.  Dz.Urz.2015.2487
w sprawie udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjna na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Oława.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9.01.2015r.  Dz.U.2015.174
w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowania dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną.


 

Ułatwienia dla inwestorów:

 • zwolnienia z podatku od nieruchomości do lat 3, zobacz wyżej, dział Pomoc publiczna
 • możliwość podziału terenu według potrzeb inwestora,
 • atrakcyjna cena gruntów,
 • zwolnienie nabywców z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,
 • możliwość nabycia terenów na własność,
 • sprawnie działające instytucje wspierające przedsiębiorczość,
 • dobrze wykwalifikowani pracownicy, kadra techniczna i specjaliści,
 • kierunki kształcenia zawodowego zapewniające stały dopływ młodych, dobrze wykwalifikowanych pracowników.

 


 

Zobacz również:

 Zdjęcia


Położenie strefy w Godzikowicach

Wjazd do strefy od strony Opola

Wjazd do strefy od strony Oławy, Wrocławia

Droga wewnętrzna na terenie strefy

Droga wewnętrzna na terenie strefy

Oferowane działki

Oferowane działki

Infrastruktura - mapka poglądowa

Infrastruktura


Załączniki