Dzisiaj jest poniedziałek, 22 stycznia 2018 r. Polski English

 

 


   

  

 

 

Stronę odwiedziło osób: 405422714

Trwa przyłączanie mieszkańców do nowowybudowanej kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji StanowiceW listopadzie 2015 r. zakończono budowę około 13 km sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Stanowice, a dokładnie w miejscowościach: Lizawice, Jankowice, Sobocisko, Zabardowice i Miłonów. Gmina uzyskała pozwolenia na użytkowanie i obecnie wydaje warunki techniczne dla mieszkańców w celu podłączenia nieruchomości do sieci. Apelujemy do mieszkańców o niezwłoczne przyłączanie się do naszej sieci. – informacja na dole strony.

Oddana do użytkowania kanalizacja sanitarna to część większego zadania pn. „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice”, na które w maju 2015 r. gmina Oława podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowaniu z Unii Europejskiej, a dokładniej z Funduszu Spójności, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Dofinansowanie dotyczy, oprócz wspomnianej budowy 13. km odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, refundację poniesionych kosztów budowy 50 km sieci kanalizacji w Stanowicach, Marcinkowicach i Stanowicach-Lotnisko, która została zakończona w 2013 roku oraz kosztów budowy oczyszczalni ścieków w Stanowicach, inwestycji zakończonej w 2012 roku.

Wysokość przyznanej w maju dotacji została określona przed wyłonieniem wykonawców robót, na podstawie kosztorysów inwestorskich. Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych, koszt budowy 13. kilometrowej sieci pomniejszył się, stąd pomniejszyła się też wartość całego zadania na 44,8 mln zł. We wrześniu br. gmina Oława podpisała aneks z WFOŚiGW, w którym wartość dofinansowania z Unii Europejskiej została określona na około 16,5 mln zł. 

 


 

APEL DO MIESZKAŃCÓW AGLOMERACJI STANOWICE

Dotyczy mieszkańców miejscowości: Marcinkowic, Stanowic, Lizawic, Jankowic, Sobociska, Zabardowic i Miłonowa (tylko osób niepodłączonych do kanalizacji sanitarnej).

Gmina Oława informuje, że zakończono roboty budowlane zadania pn. „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice”. Zadanie to realizowano w ramach Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Warunkiem niezbędnym prawidłowego rozliczenia inwestycji jest między innymi wykazanie osób podłączonych do wybudowanej kanalizacji sanitarnej w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2016r. Zgodnie z umową o dofinansowanie wszyscy mieszkańcy powyższych miejscowości zobowiązani są przyłączyć się do wybudowanej sieci kanalizacyjnej. W przypadku braku wykazania właściwej ilości osób podłączonych do kanalizacji gmina Oława zostanie zobowiązana do  zwrotu części dofinansowania.

Wobec powyższego prosimy wszystkich mieszkańców, którzy obecnie nie posiadają jeszcze przyłącza kanalizacyjnego o rozpoczęcie prac mających na celu jego wybudowanie. W tym celu należy wystąpić z wnioskiem do Urzędu Gminy Oława o wydanie warunków technicznych przyłączenia – wniosek dostępny w budynku przy ul. Św. Rocha 3 lub na stronie internetowej BIP pod adresem bip.gminaolawa.pl zakładka: Poradnik interesanta/Druki do pobrania/woda, kanalizacja sanitarna) - kliknij tutaj

Sprawę prosimy potraktować jako ważną i pilną.

 Zdjęcia


Dofinansowanie obejmuje oprócz refundacji kosztów budowy kanalizacji sanitarnej w Stanowicach i Marcinkowicach także refundację kosztów budowy oczyszczalni ścieków w Stanowicach

Tablica pamiątkowa przy oczyszczalni ścieków w Stanowicach

Przepompownia w Marcinkowicach

Przepompownia w Jankowicach

Przepompownia w Sobocisku

Przepompownia w Miłonowie